Relevant en met impact


Onze klanten bestrijken alle relevante sectoren van het bedrijfsleven – in Nederland en regelmatig ook daarbuiten. Hieronder een selectie uit onze gerealiseerde projecten. Doorgaans publiceren we het meeste op consultancy.nl en agconnect.nl.

NS

Programma Wendbaarheid & Innovatie

Low-code, Innovatie, Integraties


Nederlandse Spoorwegen (NS) staat voor de uitdaging om continu te innoveren in een complexe omgeving. First heeft NS geholpen met het versnellen van innovatie en het vergemakkelijken van het gebruik van opkomende technologieën. Hiervoor is gewerkt aan drie verschillende initiatieven. Ten eerste hebben we onderzoek gedaan naar de waarde van Low-code voor NS. Op basis hiervan is een Centre of Expertise neergezet. Hiermee kan NS snel en eenvoudig Low-code applicaties ontwikkelen en live zetten in haar eigen cloud omgeving. Daarnaast hebben we een API-managementportaal ontwikkeld waar alle beschikbare API’s binnen de NS verzameld, beheerd en beschikbaar gesteld worden. Dit maakt het makkelijker om integraties te realiseren en informatie tussen verschillende systemen uit te wisselen. Het API-managementportaal is genomineerd voor de Computable Awards 2020. Tot slot hebben we met behulp van Mendix een innovatieportaal ontwikkeld. Dit is een applicatie die op speelse wijze overzicht over alle innovatie-initiatieven binnen NS creëert en medewerkers stimuleert samen te werken op het gebied van innovatie. Al deze initiatieven zorgen er samen voor dat innoveren binnen NS sneller, leuker en eenvoudiger is geworden.

BAM

Business Intelligence Capability Build

Data en Insights, Centre of Excellence, Architecture


BAM Bouw en Vastgoed Nederland zocht naar een partner die kan helpen met het opzetten van een interne business intelligence technologie. Het doel was het opbouwen van een centrale capability waardoor de organisatie continu inzicht heeft in resultaten en kan sturen op resultaatverbetering. First heeft BAM geholpen deze capability op te zetten op basis van het ‘voordoen, samen doen, zelf doen-principe’. Er is een geautomatiseerd Azure Data Warehouse opgezet en ingericht. Om dit te realiseren heeft First de architectuur voor deze oplossing ontworpen en afgestemd met de organisatie. Daarnaast is de data governance ingericht en is een team neergezet en opgeleid zodat zij zelf rapportages van hoge kwaliteit kunnen bouwen en onderhouden. Het resultaat is dat data dagelijks actueel en beschikbaar is, de foutgevoeligheid laag ligt en er sprake is van een hoge mate van automatisering.

RijksZaak

Digitaliseren Rijksoverheid

Pega, BPM, Cloud


In 2017 is een nieuw systeem ingericht en succesvol in gebruik genomen: RijksZaak. Hiermee kunnen alle overheidsorganisaties, zoals het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zaakgericht werken. Overheidsorganisaties wilden een systeem dat een goed overzicht biedt van lopende aanvragen, doorlooptijden en kritieke momenten in het proces. Het systeem is gebouwd als een Platform as a Service (PaaS) oplossing met software van onder meer Pegasystems en Alfresco en ontwikkelt zich door naar een Software as a Service (SaaS) oplossing. De oplossing bestaat uit twee lagen: een generieke laag die herbruikbaar is binnen de gehele Rijksoverheid en een specifieke laag die afgestemd kan worden op de klant. Via RijksZaak wordt het primaire proces, het bijbehorende dossier en de interactie met ketenpartners in één systeem afgehandeld. RijksZaak is een flexibel systeem waaraan ook wordt doorgebouwd. Op deze manier kan snel en doeltreffend ingespeeld worden op nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen in omgeving en kunnen secundaire processen ondersteund worden. Het resultaat is een standaarddienst met flexibiliteit en wendbaarheid die voldoet aan de vereiste wetgeving.

NCOI

Realisatie nieuw applicatielandschap

Mendix, Low-code, Integraties


Als gevolg van de groeiende organisatie en het complexer worden van processen, wilde NCOI Groep een nieuw applicatielandschap introduceren. Het verouderde, monolithische systeem bestond qua architectuur uit één geheel wat de wendbaarheid bij het toevoegen van nieuwe functionaliteiten beperkte. First heeft geholpen bij het realiseren van een nieuw applicatielandschap. Dit is gerealiseerd door een service-georiënteerde architectuur waarin het landschap is opgedeeld in verschillende domeinen. Deze domeinen hebben elk een eigen functie met bijbehorende applicatie(s). De applicaties die maatwerk vereisten zijn gerealiseerd met het Low-code ontwikkelplatform Mendix. First ondersteunt NCOI Groep op het gebied van architectuur, business analyse, RPA, het ontwikkelen en beheren van de Mendix applicaties en bijbehorende integraties. Het nieuwe landschap zorgt voor meer flexibiliteit, schaalbaarheid en een betere ondersteuning van de gebruikers in hun werkzaamheden.

Kiwa

Realisatie vergunningensysteem

Appian, Case Management, Cloud


Kiwa Register B.V. verstrekt vergunningen voor transport over land, lucht en water namens de Nederlandse overheid. Kiwa Register wilde haar operationele processen digitaliseren en innoveren om zo beter op klantwensen in te kunnen spelen en efficiënter te kunnen werken. Na een grondige procesanalyse heeft First met behulp van Appian het applicatieportal JUMP ontwikkeld. JUMP ondersteunt de primaire processen voor de aanvraag, beoordeling en uitgifte van vergunningen op de onderdelen land en water. Binnenkort wordt ook het luchtvaartdomein ondersteund. De nieuwe applicaties assisteren de medewerker om binnen complexe kaders te handelen, waarbij een aantal handelingen en controles zijn geautomatiseerd. Verder zijn diverse JSON/REST-integraties gerealiseerd met zowel interne als externe systemen om bestaande applicaties en stakeholders van de juiste data te voorzien. Met behulp van een VPN netwerkintegratie is dit op een hoog beveiligingsniveau uitgevoerd.